.Egel Weerbaarheid .

TTT

Tension Tapping Technique is een afgeleide van de Trauma Tapping Technique. Deze laatste wordt al geruime tijd effectief ingezet om in oorlogsgebieden opgelopen trauma en stress bij kinderen en volwassenen hanteerbaarder te maken. Ook heeft TTT goede resultaten laten zien bij de aanpak van PTSS.
Opgeleid door Dolf Hautvast verkennen wij de Tension Tapping Technique, indien gewenst, in onze trainingen. Wij zetten het in als ontspanningsinstrument, aanvullend aan de ademhalingstechnieken. Daarbij merken we dat men sneller ontspant, vastgeroeste gedragspatronen vaker worden doorbroken en het psychofysieke elementaire palet sneller landt.

TTT heeft raakvlakken met EFT en EMDR.
Door het 'tappen' op bepaalde punten op het hoofd, bovenlichaam en handen, heeft TTT impact op ons parasympatische zenuwstelsel en geeft daarmee ons lijf en brein de gelegenheid zich te herstellen. Gecombineerd met het stevig staan en elementaire communicatie vormt TTT een stevige basis om je rust te bewaren en de huidige hectische maatschappij het hoofd te bieden.

Naast de toepassing tijdens onze trainingen, bieden wij TTT ook apart aan en verzorgen wij workshops voor bedrijven en scholen; vernieuwend voor een teamdag en effectief om de gevolgen van stress, ongewenst gedrag en pesten aan te pakken.

De effecten van TTT zijn evidence based. Een aantal Universiteiten is bezig met het analyseren van deze effecten. Vanuit de EgelAcademie hebben we een nauw contact met Gumilla Hamne, degene die TTT vanuit Zweden verder heeft ontwikkeld. Momenteel voeren zij een onderzoek uit in DR Congo. Onze ervaringen worden meegenomen in het totaalplaatje aan ervaringen en toepassingen.