.Egel Weerbaarheid .

Dojo


Bij Egel combineren we aspecten uit de diverse martial arts, waaronder Aikido.

Aikido, letterlijk vertaald "de weg van het samenkomen met Ki" is een Japanse krijgskunst.

Het Japanse woord aikido kan opgedeeld worden in drie aparte termen.
Ai is Japans voor "liefde" of "harmonie".
Ki heeft meerdere betekenissen, waaronder "energie".
Do tot slot, betekent: "weg" als in levensweg of morele methode.

Samen betekenen de drie woorden ai, ki en do, zonder agressie of "de weg van harmonie met Ki". De betekenis hiervan verwijst zowel naar de filosofie die Morihei Ueshiba, de ontwikkelaar van deze krijgskunst, had met betrekking tot aikido, als naar de uitvoering van technieken van aikido.

Het woord Ki is een fundamenteel Oosters concept, dat zijn oorsprong heeft in de Chinese cultuur, waar het Chi genoemd wordt. Doorgaans betekent Ki levensenergie die deel uitmaakt van alles wat bestaat. Ook wordt Ki vertaald als richting en dan bij aikido specifiek de richting die een aanvaller heeft ingezet.

Bij Egel zoeken we naar de basis, jouw Ki.
Vanuit deze basis sta je stevig en leer je jouw krijger vinden en gebruiken in de interactie met anderen. Deze basis is jouw krachtcentrum.

Dit doen we in de EgelDojo aan de Hoofdstraat 17A, 5109 AA 's Gravenmoer.
Een dojo is een zaal waarin men oefent in Japanse krijgskunsten.
Letterlijk betekent dojo; plaats waar men de weg leert.

De EgelDojo is een plek waar je rust vindt en je grenzen leert kennen.
Hier is ruimte voor een goed gesprek, fysieke ervaringen opdoen en delen.
Je ontdekt de kracht in jezelf en de rust om dit vervolgens onder controle te houden.

Een plek waar we samen werken aan jouw fundering.
Succes verzekerd; want je doet het zelf.