.Egel Weerbaarheid .

de EgelClub
..............
 de EgelClub


Het online platform voor mensen die bij Egel een training volgen en hebben gevolgd.

Na een training begint het toepassen immers pas goed. Je hebt je rijbewijs gehaald, maar het soepel leren rijden ontstaat door het geleerde te gaan gebruiken in de praktijk. We kunnen ons daarbij voorstellen dat je vragen krijgt of tegen knelpunten aanloopt. Naast de optie om dit 1:1 met ons kort te sluiten, kun je dit ook delen binnen de EgelClub. De ervaringen van anderen helpen je mogelijk op weg en kunnen je inzicht verruimen.

Ook hier geldt, dat we zorgvuldig omgaan met wat we met elkaar delen. Zoals het Krijgers betaamt, werken we vanuit respect, vertrouwen en verbinding. Wat hier wordt gedeeld bljift dan ook binnen deze groep. Let bij het delen van praktijkvoorbeelden op je eigen privacy en die van anderen.
Lid worden


Geef tijdens of na de training aan of je lid wilt worden van de EgelClub, we voegen je vervolgens toe.
Het lidmaatschap is een service die bij de training is inbegrepen. Voorwaarde is wel dat je een Facebookpagina hebt. Je kunt op elk moment stoppen met het lidmaatschap.

Neem voor meer informatie en vragen contact met ons op.